Wysyłka i Zwroty Wysyłka i Zwroty

WARUNKI DOSTAWY

Minimalna kwota zamówienia wynosi 50zł.


Uwaga! Sprzedaż wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie pod warunkiem odbioru przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe przez 24h na dobę przez wszystkie dni        w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez  Zamawiającego spośród godzin zawartych w Zamówieniu.
 2. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z  obowiązującymi przepisami tj: Niedziela, Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP (15.08), 1 listopada, 11     listopada. Sklep zastrzega sobie możliwość zawieszenia sprzedaży w dowolnym dniu roku o czym poinformuje klientów na stronie internetowej.
 3. Wartość zamówień kilku klientów dokonanych na ten sam adres nie jest sumowana.
 4. W przypadku zdarzeń losowych lub nadmiernej ilości zamówień, sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia bądź zmiany terminu dostawy o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 5. W przypadku nieobecności  Klienta pod wskazanym adresem w określonym czasie, zamówienie zostanie anulowane a klient zostanie obarczony kosztami transportu. Jeśli na wskutek absencji Odbiorcy niektóre produkty np. produkty świeże nie będą nadawały się do sprzedaży, klient zostanie dodatkowo obciążony ich wartością.
 6. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności dostawcy  czy towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. Klient potwierdza zgodność zamówienia oraz odbiór przesyłki własnoręcznym podpisem Na formularzu odbioru Towaru.
 7. Zamawiający po sprawdzeniu zawartości Zamówienia ma obowiązek uiszczenia zapłaty wskazanej w dowodzie zakupu.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niezgodności przesyłki z Zamówieniem bądź jej niekompletności, Zamawiający zobowiązany jest nie przyjmować przesyłki oraz  podpisać sporządzony i podpisany przez Dostawcę Formularz Zwrotu Towaru.
 9. Podpisany przez Zamawiającego oraz Dostawcę formularz Zwrotu Towaru stanowi jedyną podstawę do rozpatrzenia reklamacji.
 10. Dostawca nie realizuje zwrotów kaucji za zwroty opakowań szklanych. Zwrotu tych opakowań  może dokonać Zamawiający jedynie w siedzibie firmy za okazaniem dowodu zakupu.


WARUNKI ZWROTÓW

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w siedzibie Sprzedawcy. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia. Klient ponosi koszty odesłania zareklamowanego produktu lub odbiera go osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do  niego za pobraniem.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszeń w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia w szczególności opakowania  Towaru, Oświadczenie o Odstąpieniu od  umowy zostanie uznane za bezzasadne a Towar nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku uznania zasadności reklamacji przez Sprzedawcę, zwrot należności Zamawiającemu następuje w drodze  przelewu  na konto. Zamawiającego. W tym celu Zamawiający winien wypełnić Formularz Zwrotu Towaru.
 4. Zamawiającemu przysługuje także prawo do zwrotu Towaru w siedzibie firmy. Polega ono na podpisaniu przez Zamawiającego oraz Dostawcę Protokołu Zwrotu, które powinno zawierać stwierdzenie o braku bądź wadliwości Towaru. W takim przypadku rozpatrzenie reklamacji następuje przy odbiorze Zamówienia. W razie uznania w. w  formy reklamacji, Sprzedawca wymieni Towar na pełnowartościowy, bądź jeśli jest to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych),Sprzedawca może zaproponować do wyboru inny Towar dostępny w  sklepie lub odpowiednio pomniejszyć kwotę zapłaty za Towar.
 5. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT dokumentujące zakupiony Towar.
 6. Reklamacji nie podlegają artykuły spożywcze.

Całość zasad sprzedaży internetowej naszego sklepu opisana jest w regulaminie.

Kontynuuj